Thông tin liên hệ Nông Dược:

  • Hợp tác xã Nông Dược Yên Bái
  • Địa chỉ: thôn Tồng Táng, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  • Điện thoại: 0832 555 828
  • Email: nongduocyenbai@gmail.com
  • Website: nongduocyenbai.com